logo نمایندگی hp

**برای اطلاع از قیمت ها با شماره 88322120 تماس حاصل فرمایید.قیمت ها به روز می باشد.**


درام کارتریج hp,lexmark,brother,sharp,toshiba,canon,epson,samsung

کارتریج..............................................................................................................................پرینتردرام کارتریج *HP 2035-2055 ...........................................................................505A
درام کارتریج *HP 1007-1005-1006 -1008-M1136...............................................35/36/88/8/5A
درام کارتریج *HP 1320-1160-3390-3392...........................................................49/35a
درام کارتریج *HP 3015.....................................................................................55a
درام کارتریج *HP 31HP 3100-3150-3200-1100- 315 -32115L-6L.........................06/92a
درام کارتریج *HP 2300 -2200...........................................................................10a
درام کارتریج *HP 1200-1300-1000-1150-1220 -3310-3320-3330-3380-3300.......15/13a
درام کارتریج *HP 4550 ....................................................................................4550
درام کارتریج *HP 4000.....................................................................................27x
درام کارتریج *HP 1600-2600 1626....................................................................1600
درام کارتریج *HP 4100.....................................................................................61a
درام کارتریج *HP 2100-2200............................................................................96a
درام کارتریج *HP 1010-1020-3030-3035-1018-1015-1022-1012........................12a
درام کارتریج *HP 5000-5100............................................................................29X
درام کارتریج *HP2400- 3005............................................................................51x/11a
درام کارتریج *HP 1215-2025-1515-1312 -E113.................................................cp1215
درام کارتریج *HP 5500-5550....................................................................5500/9730/9731/9733a
درام کارتریج *HP 3520 3525 3520-3525...........................................................3525
درام کارتریج *HP 5200 ....................................................................................16a
درام کارتریج *HP 4014-4015-4515 ...................................................................64a
درام کارتریج *HP 4500.....................................................................................4500
درام کارتریج *HP 3500 ....................................................................................3500
درام کارتریج *HP 3600-3800-3000....................................................................3600
درام کارتریج *HP 4600 ....................................................................................4600
درام کارتریج *HP 1025.....................................................................................1025
درام کارتریج *HP 9050-9000 ............................................................................43x
درام کارتریج *HP 4300-4250-4345-43500-4515 -4200........................................38/39/42
درام کارتریج *SHARP AR 161-202-163-5015-5020 -5316-5320-5516-5520-5127-205...ar161
درام کارتریج *SHARP AR 271-276-275-255.........................................................ar271
درام کارتریج *SHARP 450...................................................................................450
درام کارتریج *P8E ..............................................................................................p8
درام کارتریج *PANASONIC 84E...........................................................................84e
درام کارتریج *LEXMARK -E250...........................................................................e250
درام کارتریج *LEXMARK -E120 E12....................................................................e120
درام کارتریج *BROTHER 1240/DR400 ................................................................dr400
درام کارتریج *BROTHER 2030-2040-2070N-2140 -7010-2025-2150-2170- 215 -217....dr350
درام کارتریج *BROTHER -DR420-2230-2200-2200D-2270DW...............................dr420
درام کارتریج *AFICIO 220-270-1015-1018-1113-2015 -2018-1115.........................dr220
درام کارتریج *AFICIO 200-4014-4615-250...........................................................dr200
درام کارتریج *SAMSUNG 1650/1610/4521/2010/1640/2510/2570/2571/4321.........1650
درام کارتریج *SAMSUNG 101..............................................................................101
درام کارتریج *SAMSUNG 3050-3051...................................................................3050
درام کارتریج *SAMSUNG ML5100.......................................................................5100
درام کارتریج *SAMSUNG 2250-4823- 2251..........................................................2250
درام کارتریج *SAMSUNG 1710-1520-1740-4200..................................................1710
درام کارتریج *SAMSUNG 2850-2851-2852-1910 -1911-1915.................................209
درام کارتریج *SAMSUNG 200-250-1010-1210-1220-SF550-1250-1430-4500-4600.........le210
درام کارتریج *SAMSUNG 2150-2151N-2152W-2251 -3450-2550-2551N-2552W.............2150
درام کارتریج *SAMSUNG 1660-1630-3200............................................................104
درام کارتریج *MINOLTA 350-450...........................................................................km350
درام کارتریج *MINOLTA DI 152.............................................................................km351
درام کارتریج *Canon 2016.....................................................................................2016
درام کارتریج *Canon 1600-2000............................................................................ir1600
درام کارتریج *EPSON 5500-5700-5800-5900-6100................................................5900
درام کارتریج *TOSHIBA 168-158...........................................................................5900


hp blade - hp بلید

HP 4000-4050 - 4127X* بلید اچ پی
HP 4014- 4015* بلید اچ پی
HP 4250- 4350* بلید اچ پی
HP 35A * بلید اچ پی
HP 1005* بلید اچ پی
HP2035 -1320 - 1010* بلید اچ پی
HP 2420- 3005* بلید اچ پی
HP 1010-1020- 1018* بلید اچ پی
HP 1320/2035/2055/1200/1300/ 1000* بلید اچ پی
HP 4100* بلید اچ پی
HP 2100/ 2200* بلید اچ پی
HP 2055 2035* بلید اچ پی
HP 4/ + 4* بلید اچ پی
HP 5100 5000* بلید اچ پی
HP 1215* بلید اچ پی
HP 3015 -255* بلید اچ پی
Sam ML 1710* بلید سامسونگ
Sam 17 2250* بلید سامسونگ
SHARP AR 161-162-263-200-200S-202- 201*بلید شارپ
AR5015-5120-5316-205-206* بلید شارپ

Back to top